Apie mus

Lietuvos Medžiagų tyrinėtojų asociacija

yra savanoriškai susivienijusių fizinių asmenų (mokslininkų, medžiagų specialistų ir gamintojų) bei juridinių asmenų, susijusių su medžiagų mokslu, organizacija.

LtMRS tikslai, uždaviniai ir funkcijos:

• surinkti, susisteminti ir skleisti informaciją apie medžiagas gaminančius ir tiriančius mokslinius kolektyvus, mokslininkus, jų realias galimybes, taip pat apie Lietuvos įmones, kurios gamina ar diegia naujas medžiagas;

• skleisti informaciją apie medžiagas bei jų analizės galimybes Lietuvoje suinteresuotiems subjektams Lietuvoje, Baltijos ir kitose Europos valstybėse įvairiomis ryšio priemonėmis ir leidiniais;

• skatinti medžiagų tyrinėtojus spręsti mūsų valstybei svarbius medžiagotyros uždavinius, informuoti apie tarptautinius renginius, konkursus ir programas; • atstovauti Lietuvos mokslininkus tarptautinėse organizacijose (FEMS (Federation of Euoropean Materials Societies);

• rūpintis finansine parama Lietuvos medžiagotyros specialistams dalyvauti Europos medžiagotyros draugijos (E-MRS), Medžiagotyros draugijos (MRS) ir kitose tarptautinėse konferencijose bei simpoziumuose;

• rinkti sisteminti ir platinti informaciją apie naujas medžiagas, jų technologijas ir panaudojimą; • skatinti medžiagų mokslo studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Teikti rekomendacijas mokymo programoms rengti.Domina?

Kaip tapti nariu?

Nariu tampama pateikus Asociacijos valdybai prašymą, sumokėjus metinį nario mokestį ir pateikus trumpą savo gyvenimo aprašymą.

Asociacijos valdyba turi teisę priimti narius, atsižvelgdama į pateikėjo reputaciją ir jo aktyvumą. Valdyba gali pašalinti narius, jei jie nemoka metinio nario mokesčio arba nesilaiko Asociacijos įstatų.

LIETUVOS MEDŽIAGŲ TYRINĖTOJŲ ASOCIACIJA

Saulėtekio g. 10, 10223 Vilnius, Į.k. 125218762

A/s Nr. LT31 7044 0600 0032 8176 AB SEB bankas

Pradinis

Susirašinėjimui

KTU, Mechanikos in-inerijos ir dizaino fakultetas Studentų g. 56, 51424 Kaunas, Tel: 8 37 300204 , El. paštas: virginija.jankauskaite@ktu.lt

Partneriai