2009 m. kovo 12 d. vykusiame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime patvirtinta ir Juridinių asmenų registre užregistruota tokia Asociacijos valdybos sudėtis

Prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius Dėstytojas, mokslininkas Kauno technologijos universitetas

Dr. Bonifacas Vengalis Mokslininkas FTMC Puslaidininkių fizikos institutas

Dr. Vytautas Grivickas Dėstytojas, mokslininkas Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis Dėstytojas, mokslininkas Vilniaus universitetas

Dr. Rimantas Levinskas Mokslininkas Lietuvos energetikos institutas

Prof. dr. Rimvydas Milašius Dėstytojas, mokslininkas Kauno technologijos universitetas

Prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas Dėstytojas, mokslininkas Klaipėdos universitetas

Prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius Dėstytojas, mokslininkas Kauno technologijos universitetas