Apie mus

Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacija – savanoriškai susivienijusių fizinių asmenų (mokslininkų, medžiagų specialistų ir gamintojų) bei juridinių asmenų, susijusių su medžiagų mokslu, organizacija.

Istorija

1999 11 25 buvo įsteigta Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacija (LtMRS). Steigiamasis susirinkimas įvyko Puslaidininkių fizikos institute. 75 susirinkimo dalyviai iš PFI, KTU, VU, ChI, FEI, LEI, TI, BCHI, AB Ekranas ir UAB „Ekspla“ nutarė įkurti LtMRS, priėmė asociacijos įstatus. Išrinko prezidiumą: prezidentu dr. V.Grivicką (VU), viceprezidentais: dr. B.Vengalis (PFI); prof. S. Tamulevičius (KTU). Pasiūlytos asociacijos sekcijos ir jų vadovai, kurie yra ir Asociacijos valdybos nariai:

  1. Elektroninės ir optinės medžiagos (vadovas – prof. A.Žukauskas (VU))
  2. Konstrukcinės medžiagos (vadovas – prof. S.Bočkus (KTU))
  3. Metalai ir jų lydiniai (vadovas – prof. E.Juzeliūnas (ChI))
  4. Tekstilės medžiagos (vadovas – prof. A.Vitkauskas (KTU))
  5. Polimerai ir kompozitai (vadovas – prof. J. Liukaitis, dr. R. Levinskas (KTU))
  6. Biologiškai aktyvios medžiagos (pasiūlyta išrinkti vėliau)
  7. Aktyviosios medžiagos (pasiūlyta išrinkti vėliau.

2007 11 16 išrinktas naujasis asociacijos prezidentas ir patvirtinta nauja valdyba:
prof. Sigitas Tamulevičius (KTU) prezidentas, dr. Vytautas Grivickas (VU) (Ankstesnis LtMRS prezidentas) viceprezidentas, dr. Bonifacas Vengalis (PFI) viceprezidentas, Elektr.-optinių medž. sekc. vadovas, prof. Arvaidas Galdikas (KTU) Elektr.-optinių medž. sekc. vadovo pavaduotojas, prof. Gintautas Tamulaitis (VU) Elektr.-opt. medž. sekc. vadovo pavaduotojas Stasys Bočkus (KTU) Konstrukcinių medž. sekc.Vadovas, prof. Arvydas Vitkauskas (KTU) Tekstilės medž. sekc. vadovas, prof. Rimvydas Milašius (KTU) Tekstilės medž. sekc. vadovo pavaduotojas
prof. Jonas Liukaitis (KTU) Polimerų ir kompozitų sekc. vadovas, dr. Rimantas Levinskas (LEI) Polimerų ir kompozitų sekc.vadovo pavaduotojas, prof. Eimutis Juzeliūnas (ChI) Metalų ir lydinių sekc. vadovas, dr. Petras Balkevičius Ekspla UAB, dr. Jonas Valickas (KTU, PI).