Apie mus

Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacija – savanoriškai susivienijusių fizinių asmenų (mokslininkų, medžiagų specialistų ir gamintojų) bei juridinių asmenų, susijusių su medžiagų mokslu, organizacija.

Istorija

 • 1999 11 25 buvo įsteigta Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacija (LtMRS). Steigiamasis susirinkimas įvyko Puslaidininkių fizikos institute. 75 susirinkimo dalyviai iš PFI, KTU, VU, ChI, FEI, LEI, TI, BCHI, AB Ekranas ir UAB „Ekspla“ nutarė įkurti LtMRS, priėmė asociacijos įstatus. Išrinko prezidiumą: prezidentu dr. V.Grivicką (VU), viceprezidentais: dr. B.Vengalis (PFI); prof. S. Tamulevičius (KTU). Pasiūlytos asociacijos sekcijos ir jų vadovai, kurie yra ir Asociacijos valdybos nariai:
 1. Elektroninės ir optinės medžiagos (vadovas – prof. A.Žukauskas (VU))
 2. Konstrukcinės medžiagos (vadovas – prof. S.Bočkus (KTU))
 3. Metalai ir jų lydiniai (vadovas – prof. E.Juzeliūnas (ChI))
 4. Tekstilės medžiagos (vadovas – prof. A.Vitkauskas (KTU))
 5. Polimerai ir kompozitai (vadovas – prof. J. Liukaitis, dr. R. Levinskas (KTU))
 6. Biologiškai aktyvios medžiagos (pasiūlyta išrinkti vėliau)
 7. Aktyviosios medžiagos (pasiūlyta išrinkti vėliau)
 • 2007 11 16 išrinktas naujasis asociacijos prezidentas ir patvirtinta nauja valdyba:
  prof. Sigitas Tamulevičius (KTU) prezidentas
  dr. Vytautas Grivickas (VU) (Ankstesnis LtMRS prezidentas) viceprezidentas
  dr. Bonifacas Vengalis (PFI) viceprezidentas, Elektr.-optinių medž. sekc. vadovas
  prof. Arvaidas Galdikas (KTU) Elektr.-optinių medž. sekc. vadovo pavaduotojas
  prof. Gintautas Tamulaitis (VU) Elektr.-opt. medž. sekc. vadovo pavaduotojas Stasys Bočkus (KTU) Konstrukcinių medž. sekc.Vadovas
  prof. Arvydas Vitkauskas (KTU) Tekstilės medž. sekc. vadovas
  prof. Rimvydas Milašius (KTU) Tekstilės medž. sekc. vadovo pavaduotojas
  prof. Jonas Liukaitis (KTU) Polimerų ir kompozitų sekc. vadovas
  dr. Rimantas Levinskas (LEI) Polimerų ir kompozitų sekc.vadovo pavaduotojas
  prof. Eimutis Juzeliūnas (ChI) Metalų ir lydinių sekc. vadovas
  dr. Petras Balkevičius Ekspla UAB
  dr. Jonas Valickas (KTU, PI)